Alla viktiga adresser och journalister inom finländsk politik


Politiikan tieto

Föreningen utger årligen kalendern Politiikan tieto. Det är en nyttig handbok för dagligt bruk, för alla som följer politik och samhälle. En del av materialet är också på svenska och engelska.

År 1969 beslöt föreningen att börja utge en tryckt medlemskatalog. Den första utkom följande år. Den har utvecklats till en mångsidig ”politikens telefonkatalog” och ryggrad för föreningens ekonomi. En del av intäkterna har sedan 1977 använts för stipendier åt medlemmarna för anskaffning av facklitteratur.

Beställ kalendern

Innehållet

Boken innehåller praktiskt heltäckande kontaktuppgifter till bl.a. följande institutioner och organisationer:

  • Riksdagen
  • Presidentens kansli
  • Regeringen
  • Ministerierna
  • Partierna
  • Arbetsmarknadsorganisationer och fackföreningarna
  • Andra intresseorganisationer
  • De viktigaste organen inom Europeiska Unionen
  • Samhälleliga forskningsinstitutioner
  • Statens affärsverk och offentligt ägda företag.

Katalogen innehåller också samtliga medlemmars namn, foto, uppgifter om deras specialområden och kontaktuppgifter. Också de senaste valresultaten och det kommande årets viktigaste händelser finns förtecknade. Boken är i praktiskt fickformat, på 170 sidor.

      
Politiikan tieto 2014  Politiikan tieto 2013  Politiikan tieto 2012  2002_168  2000_168  1999_168  1998_168 

Politiska journalisterna | PB 251, 00100 Helsingfors | info (at) politiikantoimittajat.fi