Medlemmarna


Kring 150 journalister, som bevakar politik på heltid.


Medlemskap

Som medlemmar i föreningen kan godkännas journalister som på heltid följer och kommenterar
 

  • Riksdagen
  • Regeringen
  • Partierna
  • Arbetsmarknadsorganisationerna
  • De europeiska organen (EU, Europarådet)

 

År 1971 beslöt föreningen att enbart nyhetsjournalister antas som medlemmar.

På 1970-talet hade föreningen konstant ett sextiotal medlemmar, men senare har medlemstalet ökat till ungefär 140. Nyhetsmedierna har blivit fler och det märks i ett ökat medlemsantal.
 

Vem kan bli medlem, vem inte?

De politiska journalisternas förening har idag omkring 150 medlemmar.

Den som vill bli medlem ska som huvudsyssla arbeta som politisk journalist, och det  ska styrkas med ett intyg från arbetsgivaren. Frilansjournalister godkänns inte som medlemmar.

Medlemmarna ska enligt stadgarna vara nyhetsjournalister, inte ledarskribenter, kåsörer eller skämttecknare, inte ens fast de huvudsakligen kommenterar politik.

Praxis har inte varit riktigt så sträng. En del medlemmar med förändrad arbetsbeskrivning, men inom politisk journalistik, har kunnat kvarstå som medlemmar.


Medlemsförmåner

  • Rätt att delta i föreningens arrangemang
  • Politiikan Tieto -kalendern utan avgift
  • Rätt att söka stipendium för anskaffning av facklitteratur


Politiska journalisterna | PB 251, 00100 Helsingfors | info (at) politiikantoimittajat.fi