Syfte

En bättre politisk journalistik.


Varför finns föreningen för Politiska Journalister?

 

Föreningens syfte

 

  • Kontaktnät för medlemmarna
  • Att bevaka medlemmarnas professionella intressen
  • Utbildning i anslutning till arbetet
  • Förbättra yrkeskunskapen bland medlemmarna
  • Att höja yrkeskårens anseende och förbättra informationsgången
  • Internationella kontakter till motsvarande organisationer

Föreningen är partipolitiskt obunden.

 


Politiska journalisterna | PB 251, 00100 Helsingfors | info (at) politiikantoimittajat.fi