Kannanotto: Taloustoimittajat ja politiikan toimittajat huolissaan KHO:n päätöksen seurauksista

Taloustoimittajat ry ja Politiikan toimittajat ry ovat huolissaan Korkeimman hallinto-oikeuden KHO äskettäin tekemän vuosikirjapäätöksen seurauksista journalismiin. Yhdistykset pelkäävät, että päätös vaikeuttaa kriittisen journalismin toteuttamista.

KHO teki vuosikirjapäätöksen (KHO:2023:116), jonka mukaan työnantajan maksamat oikeudenkäyntikulut ovat toimittajan veronalaista tuloa palkan tapaan. Ratkaisu nostaa oikeudenkäynnin taloudellisia kustannuksia riippumatta käsittelyn tuloksesta.

Pelko taloudellisesti mittavista seurauksista nostaa toimitusten kynnystä tarttua hankaliin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Se myös lisää mahdollisuutta painostaa toimittajia hylkäämään ristiriitaisia intressejä sisältävät hankkeet. Riski voi tuntua liian suurelta varsinkin pienissä mediayhtiöissä, joissa resurssit ovat niukimmat.

Me allekirjoittaneet toimittajajärjestöt kehotamme lainsäätäjiä varmistamaan, että toimittajien edellytykset yhteiskunnallisesti merkittävään työhön säilyvät. Jos lainsäädäntö on omiaan kaventamaan sananvapautta ja nostamaan kynnystä tarttua kipeisiin kohtiin yhteiskunnassamme, on syytä tarkastella lain muuttamista.

Lehdistön vapautta ja toimintamahdollisuuksia on syytä suojella kaikin tavoin. Vapaa ja toimintakykyinen journalismi on toimivan demokratian ehdoton edellytys. Journalismia tehdään lukijoita ja avointa yhteiskuntaa varten.

Allekirjoittaneet järjestöt huomattavat, että KHO:n päätöksen vaikutus ei kohdistu vain journalismiin vaan koskee myös muita aloja.

Taloustoimittajat ry

Politiikan toimittajat ry

Muiden alan järjestöjen kannanottoja:

Päätoimittajien yhdistys: Päätoimittajien yhdistys vaatii hallitukselta pikaista muutosta verolakeihin toimittajien työn turvaamiseksi

Julkisen sanan neuvosto (JSN): Verolainsäädäntöä on syytä muuttaa

Medialiitto: Työstä johtuvat oikeudenkäyntikulut tulee säätää verottomiksi

Journalistiliitto: KHO:n päätös on uhka sananvapaudelle